Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไม้งาม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

ข่าวกิจกรรม 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

27 ม.ค. 2566
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ข่าว กระทรวงการคลังเตือนภัยระวังมิจฉาชีพแอบอ้างปล่อยเงินกู้แนะเช็คข้อมูลก่อนทำ ธุรกรรม

14 ม.ค. 2566
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2566

12 ม.ค. 2566
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศNo Gift Policy ทต.ไม้งาม 2566

29 ธ.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม PCT POLICE สกัดคอลเซนเตอร์

29 ธ.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ระหว่าง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 - 4 มกราคม พ.ศ.2566

27 ธ.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม วันที่27ธันวาคม พ.ศ.2565 นายสมเกียรติ คฤหะมาน ปลัดเทศบาลตำบลไม้งามพร้อมด้วยนายวัชรา ธนะไชย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งแนะนำแนวทางต่างๆในการปฎิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานทะเบียน ของสำนักทะเบียนเทศบาลตำบลไม้งาม

27 ธ.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม วันที่27ธันวาคม พ.ศ.2565 นายสมเกียรติ คฤหะมาน ปลัดเทศบาลตำบลไม้งามพร้อมด้วยนายวัชรา ธนะไชย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการได้มาตรวจเยี่ยม ตรวจความเรียบร้อยจุดบริการประชาชนบ้านวังม่วง ช่วง7วันอันตรายระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565-4มกราคม พ.ศ2566

22 ธ.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายสมเกียรติ คฤหะมาน ปลัดเทศบาลตำบลไม้งาม ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลไม้งาม ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโห้

21 ธ.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายสมเกียรติ คฤหะมาน ปลัดเทศบาลตำบลไม้งาม ได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลไม้งาม ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังม่วง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระโห้

25 พ.ย. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th