Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง งบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน
โครงสร้างองค์กร และการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมตามประมวลจริยธรรม
แจ้งเวียนประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไม้งาม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เป็นระบบปิด และบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าดูได้)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

ข่าวกิจกรรม 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

19 ส.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ความหมาย ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

19 ส.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ประดับตราสัญลักษณ์

19 ก.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม รวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022

18 มี.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม การลงนามให้สัตยาบันในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

14 ม.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม นายไพศาล ชมภู นายกเทศบาลตำบลไม้งาม ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน บริเวณหน้าวัดไม้งามหลวง โดย ท่านกำนัน ชรบ.หมู่บ้าน พร้อมกันนี้ท่านนายกสนับสนุนค่าอาหาร ด้วยเงินส่วนตัว และขอขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้

14 ม.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม 2564 นายไพศาล ชมภู นายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม และนายนคร ทาปิน รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ได้ลงพื้นที่ขอความร่วมมือให้เวรยามประจำชุดรักษาความปลอดภัยตำบลไม้งามแนะนำประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้สวมใส่

14 ม.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 6 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลไม้งาม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 พิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเลี้ยงแมวเป็นจำนวนมาก ด้วยการทำหมันแมว เพื่อควบคุมประชากรแมวไม่ให

14 ม.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 6 มกราคม 2565 นางธมนวรรณ กระเทศ ประธานสภาเทศบาลตำบลไม้งาม พร้อมด้วย รองนายกฯ และกลุ่มสตรีตำบลไม้งาม เดินทางไปยังอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อศึกษาดูงาน การสร้างอาชีพ ในชุมชน ณ บริษัท หทัยการ์เม้นท์ 2018 จำกัด

14 ม.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 6 มกราคม 2565 นายไพศาล ชมภู นายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม ลงพื้นที่หนองหลวง ตรวจการปฏิบัติงานทีมหนองหลวง และสอบถามปัญหาการทำงาน

14 ม.ค. 2565
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตำบลไม้งาม และพื้นที่ใกล้เคียงสำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th