Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
Responsive image
Responsive image
นางณัฐรดา มาอินทร์
กำนันตำบลไม้งาม
Responsive image
Responsive image
นางณัฐรดา มาอินทร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
Responsive image
Responsive image
นางศยามล สลีวงศ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านไม้งาม
Responsive image
นางทับทิม พรมมา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านไม้งาม
Responsive image
Responsive image
นายสิรวิชญ์ มีเกษ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านไม้งาม
Responsive image
นายสรัญ ฝึกฝน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบ้านแพะ
Responsive image
Responsive image
นายภาคินทร์ พลนิรันดร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
Responsive image
นายธวัช ด้วงนา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสามไร่
Responsive image
Responsive image
นางลลิตา สุนทรชัยบูรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาจัน
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive imageสำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th