Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดไม้งามหลวง
Responsive image
วัดไม้งามหลวง

ตำบล ไม้งาม
อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก


   วัดไม้งามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 5 บ้านไม้งาม หมู่ที่ 2 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน อาณาเขต ทิศเหนือยาว 40 วา ติดต่อกับที่ตั้งบ้านเรือนประชาชน ทิศใต้ยาว 45 วา ติดต่อกับทางเดิน ทิศตะวันออกยาว 50 วา ติดต่อกับที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกยาว 50 วา ติดต่อกับถนนสายไม้งาม - ตลาด และมีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะต่างๆ มี ศาลาการเปรียญ กว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร สร้าง พ.ศ.2500 หอสวดมนต์กว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร สร้าง พ.ศ.2473 กุฏิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานเป็นที่สักการะ วัดไม้งามหลวงสร้างขึ้นเป็นวัดนับแต่ประมาณ พ.ศ.2310 ชาวบ้านนิยมเรียก "วัดใต้" ประชาชนชาวบ้านไม้งามร่วมใจกันจัดสร้างวัดนี้ เดิมมีต้นไม้โพธิ์ใหญ่แผ่ก้านสาขาสวยงามอยู่ที่หน้าวัด จึงเรียกกันว่าบ้านไม้งาม ต่อมาก็เรียกเป็นนามวัด วัดนี้นับเป็นวัดเก่าแก่วัดแรกในท้องที่ตำบลไม้งามทีเดียว มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา 4 รูป เจ้าอาวาสที่ทราบนามมี 9 รูป คือ
     รูปที่ 1 พระปัญญา พ.ศ.2450 - 2454
     รูปที่ 2 พระสุ่ม พ.ศ.2455 - 2456
     รูปที่ 3 พระห่าน พ.ศ.2456 - 2471
     รูปที่ 4 พระอนามัย พ.ศ.2471 - 2478
     รูปที่ 5 พระเขียว พ.ศ.2478 - 2486
     รูปที่ 6 พระปัญญา พ.ศ.2486 - 2495
     รูปที่ 7 พระแก้ว พ.ศ.2496 - 2505
     รูปที่ 8 พระสม พ.ศ.2505 - 2515
     รูปที่ 9 พระหยวก อกฺโกธโน รักษาการตั้งแต่ พ.ศ.2522 เป็นต้นมา
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2554สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th