Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
วัดเกาะตาเถียร
Responsive image
วัดเกาะตาเถียร

ตำบล เกาะตาเถียร
อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก


   วัดเกาะตาเถียร ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะตาเถียร หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์นิการมหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่ 25 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือยาว 74 วา ติดต่อกับที่ดินนางช้วน และนายแปลก ทิศใต้ยาว 75 วา ติดต่อกับทางเดินสาธารณะ ทิศตะวันออกยาว 47 วา ติดต่อกับคลองส่งน้ำชลประทาน ทิศตะวันตกยาว 37 วา ติดต่อกับถนนหลวง และมีธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 30 ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นพื้นที่ราบอยู่ใกล้กับลำน้ำปิง อาณาเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถ สร้าง พ.ศ.2491 ศาลาการเปรียญกว้าง 9 เมตร ยาว 9 เมตร ยาว 11 เมตร สร้าง พ.ศ.2526 หอสวดมนต์กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร สร้าง พ.ศ.2457 กุฎีสงฆ์ จำนวน 6 หลัง เป็นอาคารไม้ หอไตรกว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร สร้าง พ.ศ.2445
   สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ 1 องค์ พระพุทธรูปอื่นอีกจำนวน 4 องค์เป็นของเก่าเนื้อสัมฤทธิ์ วัดเกาะตาเถียร สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.2341 มีนามตามชื่อบ้าน โดยมีนายกัณฑ์  โพธิ์กัณฑ์ กับนายสุก  พรมมา เป็นผู้อุปถัมภ์วัดในระยะแรกๆ มา ประชาชนชาวบ้านเกาะตาเถียร ร่วมใจกันจัดสร้างวัดนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2482 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อปี พ.ศ.2486 มีพระภิกษุอยู่ประจำพรรษา 8 รูป สามเณร 4 รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ.2468 เป็นต้นมา เจ้าอาวาสที่ทราบมี 8 รูป คือ
     รูปที่ 1 พระรุ่ง
     รูปที่ 2 พระตุ่น
     รูปที่ 3 พระยา
     รูปที่ 4 พระพิน
     รูปที่ 5 พระจันทร์
     รูปที่ 6 พระพุฒ
     รูปที่ 7 พระครูพิศิฏสิกขการ พ.ศ.2479 - 2500
     รูปที่ 8 พระครูสุวัฒน์ธรรมกิจ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2500
     รูปที่ 9
พระครูประทีปจันทรังษี (ถาวร จนฺทธมฺโม)
 
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2554สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th