Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
พระธาตุเจดีย์ศรีสุนทรวัดวังม่วง
Responsive image
พระธาตุเจดีย์ศรีสุนทรวัดวังม่วง

ที่ตั้ง บ้านวังม่วง
ตำบล ไม้งาม
อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก


   วัดวังม่วงตั้งอยู่เลยที่ 113 บ้านวังม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว 78 เมตร ติดต่อกับบ้านนายเทา  ธิงาม ทิศใต้ยาว 86 เมตร ติดต่อกับซอยสาธารณะ ทิศตะวันออกยาว 88 เมตร ติดต่อกับเชิงเขา ทิศตะวันตกยาว 88 เมตร ติดต่อกับถนนสาธารณะ และแม่น้ำปิง พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง และมีถนนผ่านการคมนาคมสะดวก อาคารเสนาสนะต่างๆ มี ศาลาการเปรียญกว้าง 18.80 เมตร ยาว 25.50 เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารไม้ วัดวังม่วง สร้างขึ้นเป็นวัดนับแต่ประมาณ พ.ศ.2395 มีนามตามชื่อบ้าน ประชาชนร่วมใจกันจัดสร้างวัดนี้เพื่อเป็นที่บำเพ็ญกุศลประจำหมู่บ้านของตน
   ก่อนหน้านี้วัดมีสภาพทรุดโทรมขอดการทะนุบำรุง ต่อมาในปี พ.ศ.2517 เป็นต้นมา สมัยที่พระอธิการไพฑูรย์ มนฺตาคโม มารักษาการเจ้าอาวาส ได้ทำการบูรณะพัฒนาเป็นอันมาก และจะเป็นวัดเจริญรุ่งเรืองต่อไป สำหรับพระภิกษุอยู่จำพรรษาประจำปี 2 รูป สามเณร 3 รูป เจ้าอาวาสมี 10 รูป คือ
     รูปที่ 1 พระบก พ.ศ.2441
     รูปที่ 2 พระจี๋ พ.ศ.2461 - 2466
     รูปที่ 3 พระก๋วน พ.ศ.2466 - 2473
     รูปที่ 4 พระห่าน พ.ศ.2473 - 2478
     รูปที่ 5 พระอธิการสุก พ.ศ.2478 - 2483
     รูปที่ 6 พระหมา พ.ศ.2483 - 2491
     รูปที่ 7 พระอธิการสุก สุขธมฺโน พ.ศ.2491 - 2500
     รูปที่ 8 พระอ้าย พ.ศ.2500 - 2503
     รูปที่ 9 พระมูล รกฺขิตสีโล พ.ศ.2503 - 2507
     รูปที่ 10 พระอธิการไพฑูรย์ มนฺตาคโม พ.ศ.2517 เป็นต้นมา
   วัดวังม่วงสร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.2395 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตากแห่งที่ 1 ทุกวันที่ 4 พฤศจิกายนของทุกปี จะมีงานขึ้นธาตุ
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2554สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th