Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง และการบริหารเงินงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

ข่าวกิจกรรม 
20 ก.พ. 63 การแก้ไขปัญหาประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำบ้านสามไร่
Responsive image
หลังจากที่นายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม ได้ประชุมชี้แจงเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำกับผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชน บ้านสามไร่ เมื่อคืนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา
โดยในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม ได้มอบหมายให้นายเฉลิมรัตน์ อ่อนจิตร หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง พร้อมด้วยพนักงานกองช่างเทศบาลตำบลไม้งาม ร่วมกับผู้ใหญ่และพี่น้องประชาชนบ้านสามไร่ ดำเนินการล้างแท็งก์น้ำประปา ซึ่งในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้จะได้นำน้ำประปาไปเติมให้ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมทหารราบที่ 14 พัน 2 และกรมทหารราบที่ 14 พัน 3 และ มทบ. 310 นำรถบรรทุกน้ำประปาไปเติมร่วมกับทางเทศบาลตำบลไม้งาม โดยได้รับความอนุเคราะห์น้ำประปา จากสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตาก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน และเพื่อให้ประชาชนหมู่บ้านสามไร่ได้มีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด ณ บ้านสามไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้วเบื้องต้น
 
         
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2563