Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
 รายละเอียด(ราคากลาง)
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ส.ค. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม โครงการระบบระบายน้ำ พร้อมก่อสร้างถนน คสล บริเวณคลองยายสอด หมู่ที่7
17 ส.ค. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม โครงการก่อสร้างทางลาดชันสำหรับผู้พิการ จำนวน 2 จุด บริเวณ สนง เทศบาลตำบลไม้งาม
17 ส.ค. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ซอย 1 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้งาม
17 ส.ค. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม โครงการก่อสร้างถนน คสล พร้อมรางระบายน้ำสี่แยกบ้านแพะ ถึงบ้าน นายอุดม ศรีบัวจับ หมู่ที่ 6
21 พ.ค. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำบริเวณสายทางตั้งแต่สี่แยกบ้านแพะ ถึงบ้านนายอุดม ศรีบัวจับ หมู่ที่ 6 ตำบลไม้งาม
03 เม.ย. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำบริเวณสายทางตั้งแต่สี่แยกบ้านแพะ ถึงบ้าน นายอุดม ศรีบัวจับ หมู่ที่ 6 ตำบลไม้งาม
03 เม.ย. 2561 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม โครงการซ่อมแซมต่อเติมห้องน้ำ ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้งาม หมู่ที่ 1
21 ธ.ค. 2560 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน(ขวัญนคร2) หมู่ที่ 1
21 ธ.ค. 2560 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและน้ำท่วมขัง บริเวณ ซ มนตรี หมู่ที่ 6
21 ธ.ค. 2560 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล ภายในหมู่บ้านเฉลิมนคร หมูที่ 6สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th