Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service
กิจการสภา
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

12 ก.ค. 2562
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 28 มิถุนายน 2561

12 ก.ค. 2562
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 28 กันยายน 2561

12 ก.ค. 2562
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 28 ธันวาคม 2561

12 ก.ค. 2562
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 30 เมษายน 2561

12 ก.ค. 2562
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 22 ตุลาคม 2561

12 ก.ค. 2562
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

12 ก.ค. 2562
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 14 กันยายน 2561

01 ม.ค. 2561
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งามสำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th