Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

งานนิติการ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 เม.ย. 2563
ถึง
02 เม.ย. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือนแรก)
26 มิ.ย. 2562
ถึง
26 มิ.ย. 2562
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
26 มิ.ย. 2562
ถึง
26 มิ.ย. 2562
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
26 มิ.ย. 2562
ถึง
26 มิ.ย. 2562
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
26 มิ.ย. 2562
ถึง
26 มิ.ย. 2562
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
26 มิ.ย. 2562
ถึง
26 มิ.ย. 2562
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
26 มิ.ย. 2562
ถึง
26 มิ.ย. 2562
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่องมาตรการเปิดโอกาศผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ
30 พ.ย. 2561
ถึง
30 พ.ย. 2561
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
06 พ.ย. 2561
ถึง
06 พ.ย. 2561
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
06 พ.ย. 2561
ถึง
06 พ.ย. 2561
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม แบบคำร้องทั่วไป (ใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์)สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th