Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง และการบริหารเงินงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

ข่าวกิจกรรม 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

01 เม.ย. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

30 มี.ค. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 28 มีนาคม 2564 การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้งาม

25 มี.ค. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม

23 มี.ค. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 23 มีนาคม 2564 เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม

22 มี.ค. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 22 มีนาคม 2564 ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต ภายในแนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

18 มี.ค. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 18 มีนาคม 2564 การลงนามให้สัตยาบัน "ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น" เนื่องในวันท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม 2564)

18 ก.พ. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 18 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไม้งาม (กลั่นกรองแผนงาน/โครงการ)

05 ก.พ. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 5 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลจัดโครงการเพื่อบรรยายชี้แจงกฏระเบียบการเลือกตั้งฯ ห้แก่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล และผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม

22 ม.ค. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 22 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลไม้งาม ประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตตำบลไม้งาม (เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ)

19 ม.ค. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 19 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลไม้งาม ร่วมกับ อสม. ร่วมกันดำเนินการในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th