Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

ข่าวกิจกรรม 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

03 เม.ย. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 18 มี.ค. 2563 การลงนามให้สัตยาบัน ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคอร์รับชั่น (เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2563)

02 มี.ค. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 2 มี.ค. 63 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต

28 ก.พ. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 28 ก.พ. 63 ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

26 ก.พ. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 26 ก.พ. 63 ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ

20 ก.พ. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 20 ก.พ. 63 การแก้ไขปัญหาประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำบ้านสามไร่

19 ก.พ. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 19 ก.พ. 63 ประชุมปรึกษาหารือกับประชาชนบ้านสามไร่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่บ้าน

13 ก.พ. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 13 ก.พ. 63 ประชุม OIT

12 ก.พ. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 12 ก.พ. 63 สวดมนต์วัดไม้งามหลวง

11 ก.พ. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 11 ก.พ. 63 ประชุมกรรมการผู้สูงอายุ

08 ก.พ. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 8 ก.พ. 63 วันมาฆบูชาวัดท่าช้างสำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th