Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

ข่าวกิจกรรม 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

30 พ.ย. 2561
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก

05 ก.พ. 2561
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 5 มกราคม 2561 กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทต ไม้งาม

05 ก.พ. 2561
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 8 มกราคม 2561 ออกติดตามแนวทางจัดการขยะ

05 ก.พ. 2561
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 10 มกราคม 2561 กองคลังเก็บภาษี นอกสถานที่

05 ก.พ. 2561
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 11 มกราคม 2561 โครงการสร้างจิตสำนึกขยะในครัวเรือน

05 ก.พ. 2561
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 11 มกราคม 2561 มอบกระเช้าปีใหม่ 2561

05 ก.พ. 2561
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 12 มกราคม 2561 ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

05 ก.พ. 2561
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 13 มกราคม 2561 วันเด็กแห่งชาติ 2561

05 ก.พ. 2561
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 15 มกราคม 2561 ประชุมหมู่บ้าน คัดแยกขยะ

05 ก.พ. 2561
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม 17 มกราคม 2561 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะสำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th