Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 มี.ค. 2563
ถึง
26 มี.ค. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณ ซอย7 หมู่ที่1 ต.ไม้งาม ไปเชื่อมต่อเทศบาลเมืองตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่2
26 มี.ค. 2563
ถึง
26 มี.ค. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ขนาด 8,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มี.ค. 2563
ถึง
20 มี.ค. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ช.ตรงข้าม สสวท.ตาก หมู่ที่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มี.ค. 2563
ถึง
17 มี.ค. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกวดราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซ.3 หนองกระโห้ หมู่ที่ 7 ครั้งที่ 2
17 มี.ค. 2563
ถึง
17 มี.ค. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณ ซอย 7 หมู่ที่ 1
17 มี.ค. 2563
ถึง
17 มี.ค. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม โครงการก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ของห้องประชุมเทศบาล ตำบลไม้งาม
10 มี.ค. 2563
ถึง
10 มี.ค. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ช.ตรงข้าม สสวท.ตาก หมู่ที่7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ก.พ. 2563
ถึง
26 ก.พ. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.พ. 2563
ถึง
13 ก.พ. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่่า 2400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.พ. 2563
ถึง
07 ก.พ. 2563
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th