Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 พ.ย. 2561
ถึง
14 พ.ย. 2561
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.ถ14-003
03 ต.ค. 2561
ถึง
03 ต.ค. 2561
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavenment In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.ถ.14-003 สายรอบหนองหลวง หมู่ที่ 1,6,7
28 ก.ย. 2561
ถึง
28 ก.ย. 2561
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavenment In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.ถ.14-002 สายหลัง อส. หมู่ที่ 1
26 ก.ย. 2561
ถึง
26 ก.ย. 2561
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavenment In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.ถ.14-002 สายหลัง อส. หมู่ที่ 1
26 ก.ย. 2561
ถึง
26 ก.ย. 2561
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavenment In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตก.ถ.14-003 สายรอบหนองหลวง หมู่ที่ 1,6,7
12 ก.ย. 2561
ถึง
12 ก.ย. 2561
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศผู้ชนะการเสอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซ.5 ครัวแม่ยาย
12 ก.ย. 2561
ถึง
12 ก.ย. 2561
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศผู้ชนะการเสอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมถนน คลอง ยายสอดม.7
12 ก.ย. 2561
ถึง
12 ก.ย. 2561
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศผู้ชนะการเสอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมถนน ม.6
18 เม.ย. 2561
ถึง
18 เม.ย. 2561
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมห้องน้ำ ห้องส้วม ศพด.ไม้งาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 เม.ย. 2561
ถึง
18 เม.ย. 2561
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384     E-mail : 5630102@dla.go.th
 
 www.maingam.go.th