Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง และการบริหารเงินงบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
กิจการสภา
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถิติ
สถิติการให้บริการ และสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
สอบถามข้อมูล (Q&A)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ข้อเสนอแนะต่างๆ)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 เม.ย. 2564
ถึง
07 เม.ย. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
02 เม.ย. 2564
ถึง
02 เม.ย. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
11 มี.ค. 2564
ถึง
11 มี.ค. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
24 ก.พ. 2564
ถึง
24 ก.พ. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.พ. 2564
ถึง
16 ก.พ. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซล ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.พ. 2564
ถึง
16 ก.พ. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564
08 ก.พ. 2564
ถึง
08 ก.พ. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอรกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะตาเถียร-วังม่วง ช่วงวัดท่าช้าง-วัดวังม่วง ม.4, 5 ,9 ต.ไม้งาม ด้วยวิธีประดวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ก.พ. 2564
ถึง
04 ก.พ. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ม.ค. 2564
ถึง
20 ม.ค. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะตาเถียร-วังม่วง ช่วงวัดท่าช้าง-วัดวังม่วง ม.4,5,9 ต.ไม้งาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ม.ค. 2564
ถึง
15 ม.ค. 2564
ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะตาเถียร-วังม่วง ช่วงวัดท่าช้าง-วัดวังม่วง ม.4,5,9 ต.ไม้งาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th