Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 มิ.ย. 2562 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลไม้งาม
24 มิ.ย. 2562 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ของเทศบาลตำบลไม้งาม ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ.2561
13 มิ.ย. 2562 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาล ตำบลไม้งาม เรื่อง การกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562)
07 มิ.ย. 2562 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม แบบบันทึกข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน /ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางเรณู วงษ์จันทร์ที
30 พ.ค. 2562 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศสภาเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม
16 พ.ค. 2562 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศสภาเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
16 พ.ค. 2562 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศสภาเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
13 พ.ค. 2562 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
03 เม.ย. 2562 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม รายงานการตรวจสอบงบการเงิน เทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2561
14 มี.ค. 2562 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๒สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th