Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ม.ค. 2563 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม แผนดำเนินงาน ปี งปม. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
10 ม.ค. 2563 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 (เพิ่มเติมจ่ายขาด)
10 ม.ค. 2563 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 (เพิ่มเติมอุดหนุนเฉพาะกิจปี2563)
06 ม.ค. 2563 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทต ไม้งาม
17 ธ.ค. 2562 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
17 ธ.ค. 2562 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม แผนพัฒนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)
17 ธ.ค. 2562 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้ง 3)
04 ธ.ค. 2562 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
29 ต.ค. 2562 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
22 ต.ค. 2562 ตาก เมือง ทต.ไม้งาม แผนการดำเนินงาน ประจำปี งปม.2562 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th