Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
วารสารเดือนมกราคม 2560
วารสารเดือนกุมภาพันธ์ 2559
วารสารเดือนมีนาคม 2559
วารสารเดือนเมษายน 2559
วารสารเดือนพฤษภาคม 2559
วารสารเดือนมิถุนายน 2559
วารสารเดือนกรกฎาคม 2559
วารสารเดือนสิงหาคม 2559
วารสารเดือนกันยายน 2559
วารสารเดือนตุลาคม 2559
วารสารเดือนพฤศจิกายน 2559
วารสารเดือนธันวาคม 2559
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร) ปี 2560
วารสารเดือนมกราคม 2560
วารสารเดือนกุมภาพันธ์ 2560
วารสารเดือนมีนาคม 2560
วารสารเดือนเมษายน 2560
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร) ปี 2557
วารสารเดือนมกราคม 2557
วารสารเดือนกุมภาพันธ์ 2557
วารสารเดือนมีนาคม 2557
วารสารเดือน กรกฎาคม 2557
วารสารเดือน พฤษภาคม 2557
วารสารเดือน มิถุนายน 2557
วารสารเดือน เมษายน 2557
วารสารเดือน กันยายน 2557
วารสารเดือน ตุลาคม 2557
วารสารเดือน พฤศจิกายน 2557
วารสารเดือน ธันวาคม 2557
วารสารเดือน สิงหาคม 2557สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th