Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

สภาพเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ

อาชีพ
- ทำนา
- ค้าขาย
- เลี้ยงสัตว์
- ทำไร่ทำสวน
- รับจ้าง
- รับราชการ


หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
1. ปั๊มน้ำมัน 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7
2. ปั๊มแก๊ซ NGV และ LPG 2 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5
3. โรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลไม้งาม
4. สถานประกอบกิจการต่างๆ ร้านค้า ในเขตตำบลไม้งาม
5. โรงแรมในตำบลไม้งาม
6. ร้านค้า (ย่อย) ประมาณ 80 แห่ง
7. ร้านจำหน่ายน้ำมันขนาดเล็ก 9 แห่ง
8. ร้านหัตถกรรมจากไม้สัก 1 แห่ง
9. ร้านตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ 2 แห่ง
10. ร้านอาหาร
11. หอพัก และที่พัก
12. โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง
สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th