Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง ตำบลไม้งามตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำปิง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองตาก ขึ้นไปทางทิศเหนือ ประมาณ 4 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 1 เทศบาลตำบล จำนวน 9 หมู่บ้านตรัง

สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ


     สภาพโดยทั่วไปของตำบลไม้งาม เป็นที่ราบเชิงเขามีความลาดเอียงจากทิศตะวันออกมายังทิศตะวันตกจดแม่น้ำปิง มีพื้นที่ทั้งหมด 25,393.13 ไร่ (40.63  ตารางกิโลเมตร)

     สภาพภูมิอากาศของตำบลไม้งาม จะร้อนจัดในช่วงฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมามีอุณหภูมิสูงสุด 43.5 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน 2547 และมีอุณหภูมิต่ำสุด 12.2 องศาเซลเซียส ในเดือนกุมภาพันธ์ 2543 และมีความชื้นเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 68.68 % - 70.00 % ปริมาณน้ำฝนในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 101.64 มม.
 
ทิศเหนือ : ติดต่อกับ ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ทิศใต้ : ติดต่อกับ ตำบลหัวเดียด ซึ่งขึ้นกับเทศบาลเมืองตาก
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ แม่น้ำปิง


สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384     E-mail : 5630102@dla.go.th
 
 www.maingam.go.th