Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน เทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ประจำปีงบประ... (03 เม.ย. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความ... (14 มี.ค. 2562)  
ประชาสัมพันธ์ คลิปวิดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ การเป็นประธานอาเซียนของไทย (14 ม.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ให้ยื่นแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ (03 ธ.ค. 2561)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (26 พ.ย. 2561)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) (19 พ.ย. 2561)
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล (19 พ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครง... (14 พ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอาคาร ห้องสุ... (14 พ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (09 พ.ย. 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2562 (17 ต.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง นโยบายเทศบาลตำบลไม้งาม ปลอดโฟม ลดการใช้ถุงพลาสติกห... (02 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์งบลงทุน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ประจ... (02 ต.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256... (02 ต.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง เทศบัญญัติเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 2561 (01 ต.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบลงทุน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 2561 (01 ต.ค. 2561)
แผนจัดหาพัสดุปี 2562 (14 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง กำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเ... (31 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางคุ้ม ๕ ครัวแม่ยาย ม.๗ ด้วยวิธ... (22 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการสร้างรางระบบระบายน้ำพร้อมถนน คลองยายสอด ม.๗ ด้วยวิธีประ... (22 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม 

การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต... (30 พ.ย. 2561)  

31 มกราคม 2561 ตัวแทนร่วม... (05 ก.พ. 2561)  

30 มกราคม 2561 กองช่าง ชี... (05 ก.พ. 2561)  

29 มกราคม 2561 ลงตรวจคุณภ... (05 ก.พ. 2561)

23 มกราคม 2561 โยธาธิการ ... (05 ก.พ. 2561)

23 มกราคม 2560 ซ่อมฝาตระแ... (05 ก.พ. 2561)

20 มกราคม 2561 โครงการพัฒ... (05 ก.พ. 2561)

17 มกราคม 2561 ซ่อมไฟฟ้าส... (05 ก.พ. 2561)

15 มกราคม 2561 ประชุมหมู่... (05 ก.พ. 2561)

13 มกราคม 2561 วันเด็กแห่... (05 ก.พ. 2561)

12 มกราคม 2561 ประชุมกำนั... (05 ก.พ. 2561)

11 มกราคม 2561 มอบกระเช้า... (05 ก.พ. 2561)

11 มกราคม 2561 โครงการสร้... (05 ก.พ. 2561)

10 มกราคม 2561 กองคลังเก็... (05 ก.พ. 2561)

8 มกราคม 2561 ออกติดตามแน... (05 ก.พ. 2561)

5 มกราคม 2561 กราบไหว้สิ่... (05 ก.พ. 2561)

ประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลไ... (09 ต.ค. 2560)

นายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม ลง... (05 ต.ค. 2560)

กิจกรรมครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชา... (28 ก.ย. 2560)

ลิ้ง Facebook เทศบาลตำบลไ... (01 ก.พ. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล. บริเวณสายหลังวัดเกาะตาเถียรถึงบ้านนาย... (08 ก.พ. 2562)  
ประกาศประกวดราคา รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซ... (14 ม.ค. 2562)  
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำก... (07 ม.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครง... (14 พ.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavenment In-Pl... (03 ต.ค. 2561)
ราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavenment In-Place Recyclin... (28 ก.ย. 2561)
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavenment In-Pla... (26 ก.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavenment In-Plac... (26 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมถนน ม.6 (12 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมถนน คลอง ยายสอดม.7 (12 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซ.5 ครัวแม่ยาย (12 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้... (18 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมห้องน้ำ ห้องส้... (18 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พ... (27 มี.ค. 2561)
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบนคลองยายสอด หมู่ที่ 7 (09 มี.ค. 2561)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายทางตั้งแต่บ้านนายเสมอ กรวยทอง ถึงบ้านนายเสียง กร... (09 มี.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบล ไม้งาม เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา ก่อสร้างทางระบายน้ำ บริเวณ... (08 ม.ค. 2561)
ประกวดราคา จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ บริเวณ ซ.มนตรี หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธี (e-bidding)... (26 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (06 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (01 ธ.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384     E-mail : 5630102@dla.go.th
 
 www.maingam.go.th