Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
ศูนย์ปฎิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2559
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งามเรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็... (08 ส.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งามเรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็... (18 ก.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม ราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายหน้าบ้... (23 มิ.ย. 2560)  
โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (13 มิ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอ... (06 มิ.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม (ราคากลาง) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ... (31 พ.ค. 2560)
กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกส์คอ... (30 พ.ค. 2560)
กำหนดวันประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติดคอนกรีต พื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู... (05 พ.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสฟัลติกส์คอนกรีต สายทางรอบหนองหลวง (03 พ.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง โครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ศพด.บ้านวังม่วง หมูที่... (03 พ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่องประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติดคอนกรีต พ... (03 พ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด... (12 เม.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด... (05 เม.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (30 มี.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยหน้าบ้... (28 มี.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอยสุสานม... (28 มี.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (28 มี.ค. 2560)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหมู่ที่ 6 เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 (24 มี.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด... (15 มี.ค. 2560)
แบรนเนอร์ เทศบาลตำบลไม้งาม (09 มี.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม 

ลิ้ง Facebook เทศบาลตำบลไ... (01 ก.พ. 2560)  

โครงการส่งเสริมสถาบันครอบ... (21 พ.ย. 2559)  

นายเกษมสันต์ คำพุฒ นายกเท... (27 ก.ย. 2559)  

นายเกษมสันต์ คำพุฒ นายกเท... (27 ก.ย. 2559)

นายเกษมสันต์ คำพุฒ นายกเท... (27 ก.ย. 2559)

นายเกษมสันต์ คำพุฒ นายกเท... (27 ก.ย. 2559)

นายเกษมสันต์ คำพุฒ นายกเท... (27 ก.ย. 2559)

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ... (27 ก.ย. 2559)

นายเกษมสันต์ คำพุฒ นายกเท... (27 ก.ย. 2559)

มางาน สถาปนากองทับบก มณฑล... (06 ส.ค. 2559)

อบรมแท่ง (06 ส.ค. 2559)

วันนี้..ท่านนายกเกษมสันต์... (06 ส.ค. 2559)

ไปร่วมงานหล่อเทียนจำนำพรร... (06 ส.ค. 2559)

วันนี้ เข้าร่วมประชุม กำ... (06 ส.ค. 2559)

เทศบาลตำบลไม้งาม นำโดยนาย... (06 ส.ค. 2559)

มาดูงานก่อสร้างบ้านคนยากไ... (06 ส.ค. 2559)

ท่านรองออกพื้นที่ ดูงานก่... (06 ส.ค. 2559)

ท่านนายก พร้อมปลัด ผอ. /... (06 ส.ค. 2559)

และวันเวลาเดียวกัน ความค... (06 ส.ค. 2559)

ท่านนายก พร้อมคณะผู้บริห... (06 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอ... (06 มิ.ย. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ข่าวจัดซื้อ จ... (27 ก.พ. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถพยาบาล(รถตู... (27 ก.พ. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม โครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบเสียงไร้สาย พร้อ... (30 พ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง สาอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (07 ก.ย. 2559)
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อคุรุภัณฑ์เครื่องเล่... (02 มี.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (07 ม.ค. 2559)
ตารางวงเงินงบประมาณ โครงการ รถบรรทุกดีเซล 2.2 ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำ... (07 ม.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 72 รายการ... (23 ธ.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูล จ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์... (17 พ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (09 พ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ส่งแบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการใน... (28 ต.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP-Network Camera ความละเอีย... (19 ต.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลไม้งาม (19 ต.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง โครงการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ภายในตำบลไม้งาม (19 ต.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างหลังคาคุมลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลไม้งาม (19 ต.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (19 ต.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง รายงายการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (19 ต.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแหลมทอง ตำบลไม้งาม อำเภอเม... (19 ต.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก ... (19 ต.ค. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384     E-mail : 
admin@maingam.go.th 
Powered By maingam.go.th