Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (02 เม.ย. 2563)  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ... (02 เม.ย. 2563)  
"รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลไ... (01 เม.ย. 2563)  
แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (05 มี.ค. 2563)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดเตรียมข้อมูล OIT (24 ก.พ. 2563)
ประกาศ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (24 ก.พ. 2563)
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่2)... (21 ก.พ. 2563)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (18 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง การประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่... (13 ก.พ. 2563)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที 4 ) (05 ก.พ. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-... (28 ม.ค. 2563)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที 3) (23 ม.ค. 2563)
แผนดำเนินงาน ปี งปม. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) (13 ม.ค. 2563)
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 (เพิ่มเติมอุดหนุนเฉพาะกิจปี2563) (10 ม.ค. 2563)
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 (เพิ่มเติมจ่ายขาด) (10 ม.ค. 2563)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทต ไม้งาม (06 ม.ค. 2563)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้ง 3) (17 ธ.ค. 2562)
แผนพัฒนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) (17 ธ.ค. 2562)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (17 ธ.ค. 2562)
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (04 ธ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม 

18 มี.ค. 2563 การลงนามให้... (03 เม.ย. 2563)  

2 มี.ค. 63 ส่งเสริมและพั... (02 มี.ค. 2563)  

28 ก.พ. 63 ประชุมสภาเทศบา... (28 ก.พ. 2563)  

26 ก.พ. 63 ลงพื้นที่ติดต... (26 ก.พ. 2563)

20 ก.พ. 63 การแก้ไขปัญหา... (20 ก.พ. 2563)

19 ก.พ. 63 ประชุมปรึกษาห... (19 ก.พ. 2563)

13 ก.พ. 63 ประชุม OIT (13 ก.พ. 2563)

12 ก.พ. 63 สวดมนต์วัดไม้ง... (12 ก.พ. 2563)

11 ก.พ. 63 ประชุมกรรมการผ... (11 ก.พ. 2563)

8 ก.พ. 63 วันมาฆบูชาวัดท่... (08 ก.พ. 2563)

5 ก.พ. 63 ประชุมคณะกรรมกา... (05 ก.พ. 2563)

4 ก.พ. 63 ประชุมประชาคมตำ... (04 ก.พ. 2563)

3 ก.พ. 63 ประชุมคัดเลือกผ... (03 ก.พ. 2563)

3 ก.พ. 63 ประชุมคณะกรรมกา... (03 ก.พ. 2563)

1 ก.พ. 63 ทำบุญวันพระวัดไ... (01 ก.พ. 2563)

28 ม.ค. 63 เยี่ยมผู้สูงอา... (28 ม.ค. 2563)

28 ม.ค. 63 ประชุมหัวหน้าส... (28 ม.ค. 2563)

17 ม.ค. 63 ไฟป่าหมอกควัน (17 ม.ค. 2563)

16 ม.ค. 63 สัมภาษณ์นายก (16 ม.ค. 2563)

14 ม.ค. 63 เยี่ยมผู้สูงอา... (14 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกปละสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (03 เม.ย. 2563)  
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ขนาด 8,00... (26 มี.ค. 2563)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณ ซอย7 หมู่ที่1... (26 มี.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ช.ตรงข้าม ส... (20 มี.ค. 2563)
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ของห้องประชุมเทศบาล ตำบลไม้งาม... (17 มี.ค. 2563)
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณ ซอย 7 หมู่ที่ 1 (17 มี.ค. 2563)
ประกวดราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซ.3 หนองกระโห้ หมู่ที่ 7 ครั้งที่ 2 (17 มี.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ช.ตรงข้าม สสวท.ตาก หมู่ที่7 ด้วยวิธ... (10 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกส... (26 ก.พ. 2563)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่่า 2400 ซีซี ... (13 ก.พ. 2563)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ... (07 ก.พ. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (07 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระ... (29 ต.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ บริเวรอาคารโดม ทต.... (18 ต.ค. 2562)
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม (18 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยกหนองเ... (09 ต.ค. 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (02 ต.ค. 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (02 ต.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยกหนองเสลียมไป ม.เสถียรมั่นคง ม... (02 ต.ค. 2562)
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังบริเวณถนนห้วยแก้ว ซ... (26 ก.ย. 2562)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th