Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E - Service
ข่าวประชาสัมพันธ์
"สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลไม้งามใสสะอาด ๒๕๖๔" (15 ม.ค. 2564)  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ... (13 พ.ย. 2563)  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของ เทศบาลตำบลไม้ง... (03 พ.ย. 2563)  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (02 พ.ย. 2563)
ITA (02 ต.ค. 2563)
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ เทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดต... (11 ส.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (09 ก.ค. 2563)
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ของเทศบ... (25 มิ.ย. 2563)
Strategy Map แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ... (25 มิ.ย. 2563)
ประวัติปราชญ์ตำบลไม้งาม (18 มิ.ย. 2563)
รายงานผลการลงข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล OIT ประจำปี 2563 (12 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปี... (04 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำป... (04 มิ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่องตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ... (04 มิ.ย. 2563)
คำสั่งเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการ... (04 มิ.ย. 2563)
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างและปัญหาอุปสรรค ปีงบประมาณ 2562 (28 พ.ค. 2563)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (20 เม.ย. 2563)
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ส... (15 เม.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (15 เม.ย. 2563)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือนแรก) (09 เม.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม 

18 มี.ค. 2563 การลงนามให้... (03 เม.ย. 2563)  

2 มี.ค. 63 ส่งเสริมและพั... (02 มี.ค. 2563)  

28 ก.พ. 63 ประชุมสภาเทศบา... (28 ก.พ. 2563)  

26 ก.พ. 63 ลงพื้นที่ติดต... (26 ก.พ. 2563)

20 ก.พ. 63 การแก้ไขปัญหา... (20 ก.พ. 2563)

19 ก.พ. 63 ประชุมปรึกษาห... (19 ก.พ. 2563)

13 ก.พ. 63 ประชุม OIT (13 ก.พ. 2563)

12 ก.พ. 63 สวดมนต์วัดไม้ง... (12 ก.พ. 2563)

11 ก.พ. 63 ประชุมกรรมการผ... (11 ก.พ. 2563)

8 ก.พ. 63 วันมาฆบูชาวัดท่... (08 ก.พ. 2563)

5 ก.พ. 63 ประชุมคณะกรรมกา... (05 ก.พ. 2563)

4 ก.พ. 63 ประชุมประชาคมตำ... (04 ก.พ. 2563)

3 ก.พ. 63 ประชุมคัดเลือกผ... (03 ก.พ. 2563)

3 ก.พ. 63 ประชุมคณะกรรมกา... (03 ก.พ. 2563)

1 ก.พ. 63 ทำบุญวันพระวัดไ... (01 ก.พ. 2563)

28 ม.ค. 63 เยี่ยมผู้สูงอา... (28 ม.ค. 2563)

28 ม.ค. 63 ประชุมหัวหน้าส... (28 ม.ค. 2563)

17 ม.ค. 63 ไฟป่าหมอกควัน (17 ม.ค. 2563)

16 ม.ค. 63 สัมภาษณ์นายก (16 ม.ค. 2563)

14 ม.ค. 63 เยี่ยมผู้สูงอา... (14 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่งรถบรรทุ... (24 ก.พ. 2564)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อต... (16 ก.พ. 2564)  
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซล ด้วยวิธรประกวดราค... (16 ก.พ. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอรกรีตเสริมเหล็... (08 ก.พ. 2564)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซล ด้วยวิธีประกวดราค... (04 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน ธ.ค.63 (03 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน พ.ย.63 (03 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน ต.ค.63 (03 ก.พ. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะตาเถียร-วังม่ว... (20 ม.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะตาเถียร-วังม่ว... (15 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2564 (05 ม.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะตาเถียร-วังม่ว... (25 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะตาเถียร-วังม่ว... (18 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (04 พ.ย. 2563)
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากคลองชลประทานถึงที่พักสงฆ์ หมู่ท... (26 ต.ค. 2563)
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (14 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาสที่ 4 (14 ต.ค. 2563)
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2564) (09 ต.ค. 2563)
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (09 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (17 ก.ย. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th