Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานพัฒนาชุมชน
งานนิติการ
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายละเอียด(ราคากลาง)
กิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
KM การจัดความรู้ในองค์กรของเทศบาลตำบลไม้งาม
วารสารเทศบาล (ไม้งามสาร)
โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล
งานบริหารงานบุคคล
งานจัดเก็บภาษี
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปี งปม.2563 (22 ต.ค. 2562)  
แผนการดำเนินงาน ประจำปี งปม.2562 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) (22 ต.ค. 2562)  
เทศบัญญัติ งปม.เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2562 (25 ก.ย. 2562)  
ประชาสัมพันธ์งบลงทุน ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (25 ก.ย. 2562)
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ (22 ก.ย. 2562)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลไม้งาม (25 มิ.ย. 2562)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ของเทศบาลตำบลไม้งาม ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ.... (24 มิ.ย. 2562)
ประกาศเทศบาล ตำบลไม้งาม เรื่อง การกำกับติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำป... (13 มิ.ย. 2562)
แบบบันทึกข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน /ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางเรณู วงษ์จันทร์ที (07 มิ.ย. 2562)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม (30 พ.ค. 2562)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้งาม สมัยสามัญ... (16 พ.ค. 2562)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ... (16 พ.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน... (13 พ.ค. 2562)
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน เทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ประจำปีงบประ... (03 เม.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความ... (14 มี.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ คลิปวิดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ การเป็นประธานอาเซียนของไทย (14 ม.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ให้ยื่นแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ (03 ธ.ค. 2561)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (26 พ.ย. 2561)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 - 2564) (19 พ.ย. 2561)
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล (19 พ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม 

การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต... (30 พ.ย. 2561)  

31 มกราคม 2561 ตัวแทนร่วม... (05 ก.พ. 2561)  

30 มกราคม 2561 กองช่าง ชี... (05 ก.พ. 2561)  

29 มกราคม 2561 ลงตรวจคุณภ... (05 ก.พ. 2561)

23 มกราคม 2561 โยธาธิการ ... (05 ก.พ. 2561)

23 มกราคม 2560 ซ่อมฝาตระแ... (05 ก.พ. 2561)

20 มกราคม 2561 โครงการพัฒ... (05 ก.พ. 2561)

17 มกราคม 2561 ซ่อมไฟฟ้าส... (05 ก.พ. 2561)

15 มกราคม 2561 ประชุมหมู่... (05 ก.พ. 2561)

13 มกราคม 2561 วันเด็กแห่... (05 ก.พ. 2561)

12 มกราคม 2561 ประชุมกำนั... (05 ก.พ. 2561)

11 มกราคม 2561 มอบกระเช้า... (05 ก.พ. 2561)

11 มกราคม 2561 โครงการสร้... (05 ก.พ. 2561)

10 มกราคม 2561 กองคลังเก็... (05 ก.พ. 2561)

8 มกราคม 2561 ออกติดตามแน... (05 ก.พ. 2561)

5 มกราคม 2561 กราบไหว้สิ่... (05 ก.พ. 2561)

ประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลไ... (09 ต.ค. 2560)

นายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม ลง... (05 ต.ค. 2560)

กิจกรรมครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชา... (28 ก.ย. 2560)

ลิ้ง Facebook เทศบาลตำบลไ... (01 ก.พ. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ บริเวรอาคารโดม ทต.... (18 ต.ค. 2562)  
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม (18 ต.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยกหนองเ... (09 ต.ค. 2562)  
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (02 ต.ค. 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (02 ต.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยกหนองเสลียมไป ม.เสถียรมั่นคง ม... (02 ต.ค. 2562)
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วมขังบริเวณถนนห้วยแก้ว ซ... (26 ก.ย. 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (23 ก.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณถนนห้วยแก้ว ซอย1 หมู่ที่... (06 ก.ย. 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (22 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยใ... (05 ก.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยใต้วัดหนองกระโห้ หมู่ที่7... (25 มิ.ย. 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (24 มิ.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล. บริเวณสายหลังวัดเกาะตาเถียรถึงบ้านนาย... (08 ก.พ. 2562)
ประกาศประกวดราคา รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซ... (14 ม.ค. 2562)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำก... (07 ม.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลไม้งาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครง... (14 พ.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavenment In-Pl... (03 ต.ค. 2561)
ราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavenment In-Place Recyclin... (28 ก.ย. 2561)
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavenment In-Pla... (26 ก.ย. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม

99/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-3301, แฟกซ์ : 0-5551-6384 E-mail : 5630102@dla.go.th
 


 www.maingam.go.th